KVALITA

Kultúra kvality

Pre vedenie podniku a celkovú orientáciu firmy Elektroconnect a jej dodávateľov je najvyšším cieľom partnerská spolupráca s našimi zákazníkmi a spokojnosť našich zákazníkov. V záujme manažmentu kvality vnímame našich spolupracovníkov ako náš najcennejší kapitál.

Manažment kvality a životného prostredia je pre nás základným nástrojom k neustálemu zlepšovaniu kvality produktu a procesu, rovnako ako aj prevencia voči znečisťovaniu životného prostredia.

Deklarujeme ciele kvality, ktoré boli odsúhlasené so zákazníkom a zahŕňajú vývoj technických možností ako aj štandardy používané v odbore. Kvalita je dôvera v naše produkty a produktivitu nášho závodu.

KVALITA SA NEDÁ ODKONTROLOVAŤ, KVALITA SA MUSÍ VYROBIŤ!

Copyright © 2022 elektroconnect.sk. Všetky práva vyhradené. Realizácia COMTECH.