Kariéra

Mám zájem o prácu vo firme EKC Trebišov. Čo mám urobiť?

Záujemca o prácu vo firme Elektroconnect s.r.o. Trebišov zašle svoju žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a životopis s uvedením telefonického kontaktu v písomnej forme a to buď :

1. poštou na adresu: Elektroconnect s.r.o. , Trebišov, kpt. Nálepku 11, 075 01 Trebišov

2. mailom na adresu: informacie@autoelectric.com

3. vhodí do schránky na to určenej na vrátnici závodu

V prípade požiadavky na nábor nových pracovníkov budú záujemcovia telefonicky kontaktovaní personálnym oddelením a následne sa zúčastnia výberového konania. V prípade, že nebudete kontaktovaní najneskôr do 6. mesiacov a naďalej pretrváva záujem pracovať pre našu firmu, pošlite prosím novú žiadosť.

Zaslaním svojho životopisu dávate zároveň súhlas spoločnosti Elektroconnect s.r.o., Trebišov, kpt.Nálepku 11, 07501 Trebišov na spracovanie osobných údajov poskytnutých prostredníctvom dotazníka, životopisu alebo iným spôsobom, najmä v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, titul, dosiahnuté vzdelanie a prax a kontaktných údajov ako sú telefónne číslo alebo adresa elektronickej pošty (Ďalej len ako "osobné údaje") v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z.

world of
cabling systems

Používaním tejto stránky súhlasíte s Etickým kódexom a ustanovením GDPR