Ochrana životného prostredia

Spoločnosť Elektroconnect sa snaží prevádzkovať všetky činnosti a procesy s rešpektom voči životnému prostrediu. Prax manažmentu spoločnosti Elektroconnect preto obsahuje nasledovné smernice:

- Zabezpečiť, aby naši spolupracovníci boli primerane informovaní a - kde je nutné – preškolení, aby mohli svoje úlohy plniť s vedomím vlastnej zodpovednosti voči životnému prostrediu.

- Podporovať otvorenosť v dialógu o potencionálnych vplyvoch našich aktivít na životné prostredie s úradmi a susediacimi spoločnosťami.

- Zostavovať a udržiavať plány pre prípad núdze tam, kde existuje výrazné nebezpečenstvo.

Ďalší trvalý vývoj našich procesov a technológií pri zohľadnení efektívneho využitia energie a materiálov, uprednostňovanie obnoviteľných zdrojov, minimalizácia odpadov, negatívnych vplyvov na životné prostredie ako aj bezpečná likvidácia odpadov.

Dokument na stiahutie: Politika životného prostredia

world of
cabling systems

Používaním tejto stránky súhlasíte s Etickým kódexom a ustanovením GDPR