História a súčasný stav

Spoločnosť Elektroconnect s.r.o. vznikla 4.10.2005 zápisom do obchodného registra Košice 1. Spoločnosť bola založená so sídlom v Gelnici, postupnou profiláciou aktivít a činností ako aj nových projektov vznikol v septembri 2007 odštepný závod v Trebišove. V roku 2016 vznikol samostatný závod Elektroconnect s.r.o. so sídlom v Trebišove, konatelia zapísaní v obchodnom registri sú Michael Kroop a Juraj Kőszegy.

Spoločnosť postupne rozširovala sortiment služieb tak, aby vyhovela rastúcim požiadavkam svojich zákazníkov a aby si zároveň upevnila miesto na trhu dodávateľov automobilového priemyslu na trhu vo svete.

world of
cabling systems

Používaním tejto stránky súhlasíte s Etickým kódexom a ustanovením GDPR